Home » Akidah dan Fiqih » Risalah Amman Fatwa Konferensi Ulama Islam Internasional plus download pdf

Risalah Amman Fatwa Konferensi Ulama Islam Internasional plus download pdf

RISALAH ‘AMMAN

KONFERENSI PERSATUAN ULAMA’ ISLAM INTERNASIONAL

Konferensi Risalah Amman

Risalah 'Amman 3

 

Konferensi ini diadakan di Amman, Mamlakah Arabiyyah Yordania, dengan tema “Islam Hakiki dan Perannya dalam Masyarakat Modern”. (27-29 Jumadil Ula. 1426 H. / 4-6 Juli 2005 M.)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Salam Dan Salawat Semoga Tercurah Pada Baginda Nabi Muhammad Dan Keluarganya Yang Suci.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa…” (QS.An-Nisa (4) :1)

Sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Yang Terhormat:

1. Al- Imam Akbar Syaikh Mahmud Syalthuut, as-Syaikh Ahmad Thanthowi, Dewan Rektorat Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.
2. Ayatollah Sayyid Ali Al-Sistani Mufti Besar Syi’ah Iraq.
3. Ayatullah ‘udhzma Sayyid Ali Khamenei al-Husaini Mufti Besar Syi’ah Iran.
4. Yang Terhormat Mufti Besar Kesultanan Oman.
5. Akademi Fiqih Islam Kerajaan Saudi Arabiyyah.
6. Dewan Urusan Agama Turki.
7. Mufti Akbar Kerajaan Yordania dan Para Anggota Komite Fatwa Nasional Yordania.
8. Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Mufti Besar Sunni Mesir.

Sesuai dengan kandungan pidato Yang Mulia Raja Abdullah II bin Al-Hussein, Raja Yordania, pada acara pembukaan konferensi. Sesuai dengan pengetahuan tulus ikhlas kita pada Allah SWT, Dan sesuai dengan seluruh makalah penelitian dan kajian yang tersaji dalam konferensi ini, serta seluruh diskusi yang timbul darinya. Kami, yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyetujui dan menegaskan kebenaran butir-butir yang tertera di bawah ini:

(1) Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali), dua mazhab Syiah Ja’fariyyah dan Zaydiyyah, mazhab Ibhadziyyah dan mazhab Zhahiriyyah adalah Muslim. Tidak diperbolehkan mengkafirkan salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas. Darah, kehormatan dan harta benda salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas tidak boleh dihalalkan. Lebih lanjut, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti akidah Asy’ari atau siapa saja yang mengamalkan tasawuf (sufisme). Demikian pula, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti pemikiran Salafi yang sejati. Sejalan dengan itu, tidak diperbolehkan mengkafirkan kelompok Muslim manapun yang percaya pada Allah, mengagungkan dan mensucikan-Nya, meyakini Rasulullah (saw) dan rukun-rukun iman, mengakui lima rukun Islam, serta tidak mengingkari ajaran-ajaran yang sudah pasti dan disepakati dalam agama Islam.

(2) Ada jauh lebih banyak kesamaan dalam mazhab-mazhab Islam dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Para pengikut/penganut kedelapan mazhab Islam yang telah disebutkan di atas semuanya sepakat dalam prinsip-prinsip utama Islam (Ushuluddin). Semua mazhab yang disebut di atas percaya pada satu Allah yang Maha esa dan Makakuasa; percaya pada al-Qur’an sebagai wahyu Allah; dan bahwa Baginda Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia. Semua sepakat pada lima rukun Islam: dua kalimat syahadat (syahadatayn); kewajiban shalat; zakat; puasa di bulan Ramadhan, dan Haji ke Baitullah di Mekkah. Semua percaya pada dasar-dasar akidah Islam: kepercayaan pada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk dari sisi Allah. Perbedaan di antara ulama kedelapan mazhab Islam tersebut hanya menyangkut masalah- masalah cabang agama (furu’) dan tidak menyangkut prinsip-prinsip dasar (ushul) Islam.

Perbedaan pada masalah-masalah cabang agama tersebut adalah rahmat Ilahi. Sejak dahulu dikatakan bahwa keragaman pendapat di antara ‘ulama adalah hal yang baik.

(3) Mengakui kedelapan mazhab dalam Islam tersebut berarti bahwa mengikuti suatu metodologi dasar dalam mengeluarkan fatwa: tidak ada orang yang berhak mengeluarkan fatwa tanpa keahlihan pribadi khusus yang telah ditentukan oleh masing-masing mazhab bagi para pengikutnya. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan fatwa tanpa mengikuti metodologi yang telah ditentukan oleh mazhab-mazhab Islam tersebut di atas. Tidak ada orang yang boleh mengklaim untuk melakukan ijtihad mutlak dan menciptakan mazhab baru atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak bisa diterima hingga membawa umat Islam keluar dari prinsip-prinsip dan kepastian-kepastian Syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab yang telah disebut di atas.

(4) Esensi Risalah Amman, yang ditetapkan pada Malam Lailatul Qadar tahun 1425 H dan dideklarasikan dengan suara lantang di Masjid Al-Hasyimiyyin, adalah kepatuhan dan ketaatan pada mazhab-mazhab Islam dan metodologi utama yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab tersebut. Mengikuti tiap-tiap mazhab tersebut di atas dan meneguhkan penyelenggaraan diskusi serta pertemuan di antara para penganutnya dapat memastikan sikap adil, moderat, saling memaafkan, saling menyayangi, dan mendorong dialog dengan umat-umat lain.

(5) Kami semua mengajak seluruh umat untuk membuang segenap perbedaan di antara sesama Muslim dan menyatukan kata dan sikap mereka; menegaskan kembali sikap saling menghargai; memperkuat sikap saling mendukung di antara bangsa-bangsa dan negara-negara umat Islam. Memperkukuh tali persaudaraan yang menyatukan mereka dalam saling cinta di jalan Allah. Dan kita mengajak seluruh Muslim untuk tidak membiarkan pertikaian di antara sesama Muslim dan tidak membiarkan pihak-pihak asing mengganggu hubungan di antara mereka. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka itu islahkan hubungan di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah sehingga kalian mendapat rahmat-Nya”(QS.Al-Hujurat,(49):10).

Amman, Mamlakah Arabiyyah Yordania, 27-29 Jumadil Ula 1426 H./ 4-6 Juli 2005.

Dewan Penanda Tangan Fatwa Konferensi Ulama Islam Internasional :

AFGHANISTAN

1. YTH. Nusair Ahmad Nour Dubes Afghanistan untuk Qatar

ALJAZAIR

1. YTH. Lakhdar Ibrahimi
Utusan Khusus Sekjen PBB; Mantan Menlu Aljazair
2. Prof. Dr. Abd Allah bin al-Hajj Muhammad Al Ghulam Allah Menteri Agama
3. Dr. Mustafa Sharif Menteri Pendidikan
4. Dr. Sa’id Shayban Mantan Menteri Agama
5. Prof. Dr. Ammar Al-Talibi Departemen Filsafat, University of Algeria
6. Mr. Abu Jara Al-Sultani Ketua LSM Algerian Peace Society Movement

AUSTRIA

1. Prof. Anas Al-Shaqfa Ketua Komisi Islam
2. Mr. Tar afa Baghajati Ketua LSM Initiative of Austrian Muslims

AUSTRALIA

1. Shaykh Salim ‘Ulwan al-Hassani Sekjen, Darulfatwa, Dewan Tinggi Islam

AZERBAIJAN

1. Shaykh Al-Islam Allah-Shakur bin Hemmat Bashazada Ketua Muslim Administration of the Caucasus

BAHRAIN

1. Syaikh Dr. Muhammad Ali Al-Sutri Menteri Kehakiman
2. Dr. Farid bin Ya’qub Al-Miftah sekretaris Kementerian Agama

BANGLADESH

1. Prof. Dr. Abu Al-Hasan Sadiq
Rektor Asian University of Bangladesh

BOSNIA dan HERZEGOVINA

1. Prof. Dr. Syaikh Mustafa Ceric
Ketua Majlis ‘Ulama’dan Mufti Besar Bosnia dan Herzegovina
2. Prof. Hasan Makic Mufti Bihac
3. Prof. Anes Lj evakovic Peneliti dan Pengajar, Islamic Studies College

BRAZIL

1. Syaikh Ali Muhmmad Abduni Perwakilan International Islamic Youth Club di Amerika Latin

KANADA

1. Shaykh Faraz Rabbani Guru, Hanafijurisprudence,

REPUBLIK CHAD

1. Shaykh Dr. Hussein Hasan Abkar
Presiden, Higher Council for Islamic Affair; Imam Muslim, Chad

MESIR

1. Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq Menteri Agama
2. Prof. Dr. Ali Jumu’a Mufti Besar Mesir
3. Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib Rektor Universitas Al-Azhar University
4. Prof. Dr. Kamal Abu Al-Majd
Pemikir Islam; Mantan Menteri Informasi;
5. Dr. Muhammad Al-Ahmadi Abu Al-Nur
Mantan Menteri Agama Mesir; Profesor Fakultas Syariah, Yarmouk University, Jordan
6. Prof. Dr. Fawzi Al-Zifzaf
Ketua Masyayikh Al-Azhar; Anggota the Academy of Islamic Research
7. Prof. Dr. Hasan Hanafi
Peneliti dan Cendekiawan Muslim, Departemen Filsafat, Cairo University
8. Prof. Dr. Muhammad Muhammad Al-Kahlawi Sekjen Perserikatan Arkeolog Islam;
Dekan Fakultas Studi Kesejarahan Kuno, Cairo University
9. Prof. Dr. Ayman Fuad Sayyid
Mantan Sekjen, Dar al-Kutub Al-Misriyya
10. Syaikh Dr. Zaghlul Najjar
Anggota Dewan Tinggi Urusan Islam, Mesir
11. Syaikh Moez Masood Dai Islam
12. Dr. Raged al-Sirjani
13. Dr. Muhammad Hidaya

PERANCIS

1. Syaikh Prof. Dalil Abu Bakr Ketua Dewan Tinggi Urusan Agama Islam dan Dekan Masjid Paris
2. Dr. Husayn Rais Direktur Urusan Budaya, Masjid Jami’ Paris

JERMAN

1. Prof. Dr. Murad Hofmann Mantan Dubes Jerman untuk Maroko
2. Syaikh Salah Al-Din Al- Ja’farawi Asisten Sekjen World Council for Islamic Propagation

INDIA

1. H.E. Maulana Mahmood Madani Anggota Parlemen
Sekjen Jamiat Ulema-i-Hind
2. Ja’far Al-Sadiq Mufaddal Sayf Al-Din Cendikiawan Muslim
3. Taha Sayf Al-Din Cendikiawan Muslim
4. Prof. Dr. Sayyid Awsaf Ali Rektor Hamdard University
5. Prof. Dr. Akhtar Al-Wasi Dekan College of Humanities and Languages

INDONESIA

1. Dr. Tutty Alawiyah Rektor Universitas Islam Al-Syafi’iyah
2. Rabhan Abd Al-Wahhab Dubes RI untuk Yordania
3. KH Ahmad Hasyim Muzadi Mantan Ketua Umum PBNU
4. Rozy Munir
Mantan Wakil Ketua PBNU
5. Muhamad Iqbal Sullam
International Conference of Islamic Scholars, Indonesia

ITALIA

1. Mr. Yahya Sergio Pallavicini Wakil Ketua, Islamic Religious Community of Italy (CO.RE.IS.)

MALADEWA

1. Dr. Mahmud Al-Shawqi Menteri Pendidikan

REPUBLIK ISLAM IRAN

1. Ayatollah Syaikh Muhammad Ali Al-Taskhiri
Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah.
2. Ayatollah Muhammad Waez-zadeh Al-Khorasani
Mantan Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah
3. Prof. Dr. Mustafa Mohaghegh Damad
Direktur the Academy of Sciences; Jaksa; Irjen Kementerian Kehakiman
4. Dr. Mahmoud Mohammadi Iraqi
Ketua LSM Cultural League and Islamic Relations in the Islamic Republic of Iran
5. Dr. Mahmoud Mar’ashi Al-Najafi
Kepala Perpustakaan Nasional Ayatollah Mar’ashi Al-Najafi
6. Dr. Muhammad Ali Adharshah
Sekjen Masyarakat Persahabatan Arab-Iran
7. Shaykh Abbas Ali Sulaymani
Wakil Pemimpin Spiritual Iran di wilayah Timur Iran

IRAQ

1. Grand Ayatollah Shaykh Husayn Al-Mu’ayyad Pengelola Knowledge Forum
2. Ayatollah Ahmad al-Bahadili Dai Islam
3. Dr. Ahmad Abd Al-Ghaffur Al-Samara’i Ketua Diwan Waqaf Sunni

YORDANIA

1. Prof. Dr. Ghazi bin Muhammad
Utusan Khusus Raja Abdullah II bin Al-Hussein
2. Syaikh Izzedine Al-Khatib Al-Tamimi Jaksa Agung
3. Prof. Dr. Abdul-Salam Al-Abbadi Mantan Menteri Agama
4. Prof. Dr. Syaikh Ahmad Hlayyel
Penasehat Khusus Raja Abdullah dan Imam Istana Raja
5. Syaikh Said Al-Hijjawi Mufti Besar Yordania
6. Akel Bultaji Penasehat Raja
7. Prof. Dr. Khalid Touqan Menteri Pendidikan dan Riset
8. Syaikh Salim Falahat
Ketua Umum Ikhwanul Muslimin Yordania
9. Syaikh Dr. Abd Al-Aziz Khayyat Mantan Menteri Agama
10. Syaikh Nuh Al-Quda
Mantan Mufti Angkatan Bersenjata Yordania
11. Prof. Dr. Ishaq Al-Farhan Mantan Menteri Pendidikan
12. Dr. Abd Al-Latif Arabiyyat Mantan Ketua DPR Yordania; Shaykh Abd Al-Karim Salim Sulayman Al-Khasawneh Mufti Besar Angkatan Bersenjata Yordania
13. Prof. Dr. Adel Al-Toweisi Menteri Kebudayaan
14. Mr.BilalAl-Tall
Pemimpin Redaksi Koran Liwa’
15. Dr. Rahid Sa’id Shahwan
Fakultas Ushuluddin, Balqa Applied University

KUWAIT

1. Prof. Dr. Abdullah Yusuf Al-Ghoneim Kepala Pusat Riset dan Studi Agama
2. Dr. Adel Abdullah Al-Fallah Wakil Menteri Agama

LEBANON

1. Prof. Dr. Hisham Nashabeh Ketua Badan Pendidikan Tinggi
2. Prof. Dr. Sayyid Hani Fahs Anggota Dewan Tinggi Syiah
3. Syaikh Abdullah al-Harari Ketua Tarekat Habashi
4. Mr. Husam Mustafa Qaraqi Anggota Tarekat Habashi
5. Prof. Dr. Ridwan Al-Sayyid Fakultas Humaniora, Lebanese University; Pemred Majalah Al-Ijtihad
6. Syaikh Khalil Al-Mays Mufti Zahleh and Beqa’ bagian Barat

LIBYA

1. Prof. Ibrahim Al-Rabu Sekretaris Dewan Dakwah Internasional
2. Dr. Al-Ujaili Farhat Al-Miri Pengurus International Islamic Popular Leadership

MALAYSIA

1. Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman Menteri Sekretariat Negara
2. Anwar Ibrahim Mantan Perdana Menteri
3. Prof. Dr. Muhamad Hashem Kamaly
Dekan International Institute of Islamic Thought and Civilisation
4. Mr. Shahidan Kasem Menteri Negara Bagian Perlis, Malaysia
5. Mr. Khayri Jamal Al-Din Wakil Ketua Bidang Kepemudaan UMNO

MAROKO

1. Prof. Dr. Abbas Al-Jarari Penasehat Raja
2. Prof. Dr. Mohammad Farouk Al-Nabhan Mantan Kepala DarAl-Hadits Al-Hasaniyya
3. Prof. Dr. Ahmad Shawqi Benbin Direktur Perpustakaan Hasaniyya
4. Prof. Dr. Najat Al-Marini
Departemen Bahasa Arab, Mohammed V University

NIGERIA

1. H.H. Prince Haji Ado Bayero Amir Kano
2. Mr. Sulayman Osho
Sekjen Konferensi Islam Afrika

MAMLAKAH OMAN

1. Shaykh Ahmad bin Hamad Al-Khalili Mufti Besar Kesultanan Oman
2. Shaykh Ahmad bin Sa’ud Al-Siyabi Sekjen Kantor Mufti Besar

PAKISTAN

1. Prof. Dr. Zafar Ishaq Ansari Direktur Umum, Pusat Riset Islam, Islamabad
2. Dr. Reza Shah-Kazemi Cendikiawan Muslim
3. Arif Kamal Dubes Pakistan untuk Yordania
4. Prof. Dr. Mahmoud Ahmad Ghazi Rektor Islamic University, Islamabad; Mantan Menteri Agama Pakistan

PALESTINA

1. Shaykh Dr. Ikrimah Sabri Mufti Besar Al-Quds dan Imam Besar Masjid Al-Aqsa
2. Shaykh Taysir Raj ab Al-Tamimi Hakim Agung Palestina

PORTUGAL

1. Mr. Abdool Magid Vakil Ketua LSM Banco Efisa
2. Mr. Sohail Nakhooda Pemred Islamica Magazine

QATAR

1. Prof. Dr. Shaykh Yusuf Al-Qaradawi
Ketua Persatuan Internasional Ulama Islam
2. Prof. Dr. Aisha Al-Mana’I Dekan Fakultas Hukum Islam, University of Qatar

RUSIA

1. Shaykh Rawi Ayn Al-Din Ketua Urusan Muslim
2. Prof. Dr. Said Hibatullah Kamilev Direktur, Moscow Institute of Islamic Civilisation
3. Dr. Murad Murtazein Rektor, Islamic University, Moskow

ARAB SAUDI

1. Dr. Abd Al-Aziz bin Uthman Al-Touaijiri
Direktur Umum, The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
2. Sayyid al-Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Seggaf

SENEGAL

1. Al-Hajj Mustafa Sisi Penasehat Khusus Presiden Senegal

SINGAPURA

1. Dr. Yaqub Ibrahim Menteri Lingkuhan Hidup dan Urusan Muslim

AFRIKA SELATAN

1. Shaykh Ibrahim Gabriels Ketua Majlis Ulama Afrika Utara South African ‘Ulama’

SUDAN

1. Abd Al-Rahman Sawar Al-Dhahab Mantan Presiden Sudan
2. Dr. Isam Ahmad Al-Bashir Menteri Agama
SWISS
1. Prof. Tariq Ramadan Cendikiawan Muslim

SYRIA (Suriah)

1. Dr. Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti Dai, Pemikir dan Penulis Islam
2. Prof. Dr. Syaikh Wahba Mustafa Al-Zuhayli Ketua Departemen Fiqih, Damascus University
3. Syaikh Dr. Ahmad Badr Hasoun Mufti Besar Syria

THAILAND

1. Mr. Wan Muhammad Nur Matha Penasehat Perdana Menteri
2. Wiboon Khusakul Dubes Thailand untuk Irak

TUNISIA

1. Prof. Dr. Al-Hadi Al-Bakkoush Mantan Perdana Menteri Tunisia
2. Dr. Abu Baker Al-Akhzuri Menteri Agama

TURKI

1. Prof. Dr. Ekmeleddin I lis an og hi Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI)
2. Prof. Dr. Mualla Saljuq
Dekan Fakultas Hukum, University of Ankara
3. Prof. Dr. Mustafa Qag nci Mufti Besar Istanbul
4. Prof. Ibrahim Kafi Donmez Profesor Fiqih University of Marmara

UKRAINA

1. Shaykh Dr. Ahmad Tamim Mufti Ukraina

UNI EMIRAT ARAB

1. Mr. Ali bin Al-Sayyid Abd Al-Rahman Al-Hashim Penasehat Menteri Agama
2. Syaikh Muhammad Al-Banani Hakim Pengadilan Tinggi
3. Dr. Abd al-Salam Muhammad Darwish al-Marzuqi Hakim Pengadilan Dubai

INGGRIS

1. Syaikh Abdal Hakim Murad / Tim Winter Dosen, University of Cambridge
2. Syaikh Yusuf Islam /Cat Steven Dai Islam dan mantan penyanyi
3. Dr.FuadNahdi Pemimpin Redaksi Q-News International
4. SamiYusuf Penyanyi Lagu-lagu Islam

AMERIKA SERIKAT

1. Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr
Penulis dan profesor Studi-studi Islam, George Washington University
2. Syaikh Hamza Yusuf Ketua Zaytuna Institute
3. Syaikh Faisal Abdur Rauf Imam Masjid Jami Kota New York
4. Prof. Dr. Ingrid Mattson Profesor Studi-studi Islam, Hartford Seminary; Ketua Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA)

UZBEKISTAN

1. Syaikh Muhammad Al-Sadiq Muhammad Yusuf Mufti Besar

YAMAN

1. Syaikh Habib ‘Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ketua Madrasah Dar al-Mustafa, Tarim
2. Shaykh Al-Habib Al-Jifri

Data lengkapnya jumlah ulama internasional yg hadir adalah 522, dapat dilihat download PDF.

Bahasa Inggris
http://ammanmessage.com/media/Amman-Message-pdf-booklet-v-2-5-2-08.pdf

Bahasa Arab
http://ammanmessage.com/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=80

http://ammanmessage.com/

About bamah

BAMAH Barisan Muda Arrabithah Alawiyyah, suatu ikatan keluarga besar Alawiyyin di Cirebon Sewilayah III.

Check Also

JADWAL SHALAT BULAN RAMADHAN (1436 HIJRIAH / 2015 MASEHI) WAKTU CIREBON

Download Jadwal Sholat Bulan Ramadhan (1436 HIJRIAH / 2015 MASEHI) WAKTU CIREBON Format dalam bentuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.